Polski Związek Niewidomych „EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. M. M. Kaczmarka w Ciechocinku

Turnusy sanatoryjne 21 dniowe

(pacjenci kierowani przez NFZ)

21-dniowe turnusy sanatoryjne

Pobyt w sanatorium jest jednym ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Turnus sanatoryjny jest formą leczenia uzdrowiskowego, które przysługuje wszystkim ubezpieczonym a więc nie tylko osobom niepełnosprawnym. Konieczność leczenia sanatoryjnego wynika przede wszystkim ze stanu zdrowia, który ocenia lekarz.

Jak skorzystać?

Lekarz pierwszego kontaktu wystawia osobie zainteresowanej wniosek na turnus sanatoryjny. Należy go przekazać do Oddziału NFZ, która wyznacza termin oraz miejsce pobytu sanatoryjnego. Po przyjeździe od naszego Ośrodka osoba ta dokonuje częściowej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ogłaszanym w Dzienniku Ustaw.

Po więcej informacji odwiedź główną stronę z ofertami na turnusy rehabilitacyjne

UL. SŁOŃSKA 15, CIECHOCINEK

(+48) 54 283 62 10

(+48) 54 283 60 82

EDEN@EDEN-CIECHOCINEK.PL

Skip to content