Polski Związek Niewidomych „EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. M. M. Kaczmarka w Ciechocinku

Turnusy leczniczo-rehabilitacyjne z dof. PCPR

14-dniowe turnusy leczniczo-rehabilitacyjne

Turnus leczniczo-rehabilitacyjny to pobyt przeznaczony dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którego głównym celem jest ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej.

Jak skorzystać? Lekarz pierwszego kontaktu wystawia osobie zainteresowanej wniosek na turnus rehabilitacyjny z którym należy udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Termin pobytu wybiera zainteresowany ustalając go wcześniej z naszym Ośrodkiem. Po przyjeździe osoba dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną za turnus a uzyskaną dopłatą. Z takiego pobytu mogą również korzystać osoby nie otrzymujące dofinansowania PFRON i nie będące osobami niepełnosprawnymi.

Po więcej informacji odwiedź główną stronę z ofertami na turnusy rehabilitacyjne

UL. SŁOŃSKA 15, CIECHOCINEK

(+48) 54 283 62 10

(+48) 54 283 60 82

EDEN@EDEN-CIECHOCINEK.PL

Skip to content