Welcome to Sanatorium Eden Ciechocinek   Click to listen highlighted text! Welcome to Sanatorium Eden Ciechocinek
https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/1-1.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/3.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/5.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/7.jpg

Turnusy leczniczo-rehabilitacyjne z dof. PCPR

14-dniowe turnusy leczniczo-rehabilitacyjne

Turnus leczniczo-rehabilitacyjny to pobyt przeznaczony dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którego głównym celem jest ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej.

Jak skorzystać? Lekarz pierwszego kontaktu wystawia osobie zainteresowanej wniosek na turnus rehabilitacyjny z którym należy udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Termin pobytu wybiera zainteresowany ustalając go wcześniej z naszym Ośrodkiem. Po przyjeździe osoba dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną za turnus a uzyskaną dopłatą. Z takiego pobytu mogą również korzystać osoby nie otrzymujące dofinansowania PFRON i nie będące osobami niepełnosprawnymi.

Po więcej informacji odwiedź główną stronę z ofertami na turnusy rehabilitacyjne

 

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/2.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/4.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/6-1.jpg

https://eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/8.jpg
Click to listen highlighted text!